Υπουργός Υγείας: «Προτεραιότητα της Πολιτείας μέτρα που σέβονται την αυτονομία των παιδιών και στην υγεία»

Με ιδιαίτερη προσοχή οφείλουμε να προσεγγίζουμε τα παιδιά, επιδεικνύοντας σεβασμό στα δικαιώματά τους, δήλωσε στον χαιρετισμό του στη διάσκεψη Τύπου για την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τα Παιδιά, που διοργάνωσε η Επιτροπή Βιοηθικής, ο Υπουργός Υγείας, κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου.

«Οι προσπάθειες της πολιτείας είναι συνεχείς και ακατάπαυστες ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και στον τομέα της βιοηθικής», είπε συγκεκριμένα.

Η υποχρέωση της Πολιτείας

«Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για να διασφαλίσει ότι οι όποιες ενέργειες συνάδουν με τις βασικές αρχές της βιοηθικής για σεβασμό στην αυτονομία, για μη-βλάβη του συνανθρώπου, για ευεργεσία και για δικαιοσύνη, ενώ στη βάση της αρχής του Σεβασμού της Αυτονομίας του Ατόμου, οφείλουμε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του κάθε παιδιού να κάνει τις δικές του επιλογές στην υγεία, τη θεραπεία, την εκπαίδευση και τις μαθησιακές της πτυχές, τη θέση του στην κοινωνία και την έρευνα, καθώς και τον τρόπο ζωής του.

Σε όλα αυτά, υποχρέωσή μας είναι η διασφάλιση του ίσου χειρισμού και της δίκαιης μεταχείρισης ώστε να αντανακλά τις ανάγκες του κάθε παιδιού σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και την προσωπικότητά του, σεβόμενοι φυσικά και τα δικαιώματα των άλλων συνανθρώπων μας», πρόσθεσε.

Ηθικά διλήμματα και δεοντολογία

Ανέφερε, επίσης, ότι ανάμεσα στα σύγχρονα θέματα βιοηθικής που σχετίζονται με τα παιδιά και τους εφήβους, ειδικό κεφάλαιο αφορά στη δεοντολογία και στην ιατρική έρευνα σε παιδιά, τα ηθικά διλήμματα της αντιμετωπίσεως παιδικών παθήσεων στα παιδιά, την προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές, τη νεογνολογία, την εμβολιαστική κάλυψη του παιδιού, τις εξαρτήσεις και τη διαχείριση των ουσιο-εξαρτημένων ατόμων.

«Ο γιατρός είναι αρωγός, σύμβουλος και συνεργάτης του ασθενούς σε αποφάσεις που τελικώς ανήκουν στον ίδιο τον ασθενή. Ο σεβασμός της αυτονομίας του ασθενούς εμπεριέχει την ηθική επιταγή της προστασίας του στις περιπτώσεις “περιορισμένης” αυτονομίας.

Γενικά, η κοινωνία θεωρεί ότι τέτοια περίπτωση περιορισμένης αυτονομίας αφορά στα παιδιά, ιδίως στα μικρότερα, που έχουν ανάγκη προστασίας. Η ευθύνη σε αυτή την περίπτωση βαραίνει αποκλειστικά τους ενήλικες είτε πρόκειται για επαγγελματίες υγείας, είτε για γονείς, είτε για άλλους εμπλεκόμενους.

Τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούν άψογους χειρισμούς ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος αποτυχίας της θεραπευτικής προσπάθειας, δημιουργία αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, πρόκληση συναισθηματικών τραυμάτων, κ.α.», πρόσθεσε.

Οι Εθνικές Στρατηγικές

Είπε ακόμη ότι η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία, η Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, η Εθνική Στρατηγική για Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στον Σχολείο, η Εθνική Στρατηγική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία των Νέων στην Κύπρο (2018-2025), αποτελούν επιμέρους Στρατηγικές για διασφάλιση της εφαρμογής ουσιωδών δικαιωμάτων του παιδιού που σχετίζονται και με τη βιοηθική.

«Ειδικότερα», σημείωσε, «αναφερόμενοι στη Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία (2017-2025), η ολιστική προσέγγιση των δικαιωμάτων του παιδιού στην υγεία σε σχέση και με τη βιοηθική είναι πλήρως ενταγμένη. Πρόκειται για ένα σημαντικό έγγραφο πολιτικής το οποίο τροχοδρομεί δράσεις και πολιτικές για προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην υγεία, μέσα από μεθόδους διατομεακής συνεργασίας για παροχή ολιστικής φροντίδας υγείας προς το παιδί, με τη δική του ενεργό εμπλοκή».

«Οι προκλήσεις στον τομέα της υγείας στην Κύπρο είναι πολλές. Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και η προωθούμενη αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων γίνονται με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και της καθολικότητας. Μέριμνα όλων μας η προαγωγή της υγείας των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, ανάμεσα στις οποίες είναι και τα παιδιά», κατέληξε.